Nembi-Guasu–aerial-view

 

An aerial view of a water-course and riparian habitat in Ñembi Guasu